สวัสดีค่ะ วันนี้ MillionLab จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกรดอะมิโนสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย นั่นคือ BCAAs (Branched Chain Amino Acids) ซึ่งเป็นกรดอะมิโน 3 ชนิดรวมกัน ได้แก่ ลิวซีน (Leucine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) และวาลีน (Valine) จัดอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ จำเป็นต้องรับประทานเสริม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะร่างกายขายไม่ได้เลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องทาน BCAAs อย่างไร เราไปทำความรู้จักกับ BCAAs กันค่ะ

ประโยชน์ของ BCAAs ต่อร่างกาย

BCAAs มีหน้าที่หลักคือใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างโปรตีน เช่น กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย และยังนำไปสร้างฮอร์โมนในร่างกายกลุ่มเตียรอยด์ เป็ปไทด์ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสหรือคีโตนเพื่อใช้เป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย [1] โดยจะเกิดขึ้นมากในช่วงที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง [2]

จากการทดลองในกลุ่มผู้ชายที่ออกกำลังกายเป็นประจำและมีการควบคุมอาหาร พบว่าเมื่อบริโภค BCAAs เพิ่มขึ้นจากอาหารเดิมจะทำให้มีไขมันในร่างกายลดลง มวลกล้ามเนื้อมีมากขึ้นและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยมากกว่ากลุ่มที่บริโภคเวย์โปรตีนและกลุ่มที่บริโภคเกลือแร่อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การรับประทาน BCAAs ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงสามารถลดความอ่อนล้าในระหว่างออกกำลังกาย ซึ่งเชื่อว่ามีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองที่ส่งสัญญานให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดลดลง[5] ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานกว่าปกติ [3. 6] อีกทั้งยังมีผลในการกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายอีกด้วย

BCAAs อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

            มีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการใช้ BCAAs ในผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis) ผู้มีภาวะไตวาย (Renal Failure) ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ผู้ที่มีการบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) ผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ (Burn injury) โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BCAAs ช่วยกระตุ้นการสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกายและบาดแผล และคงสภาพของกล้ามเนื้อไม่ให้สูญสลายไปขณะที่มีการติดเชื้อหรือป่วย (Cachexia)[3] โดยภาวะนี้มักเกิดในผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเอดส์ หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากยังนี้ช่วยป้องกันความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบในผู้ป่วยโรคตับ (Hepatic encephalopathy)[4]

ควรรับประทาน BCAAs ตอนไหน และปริมาณเท่าใด

ข้อมูลจากงานวิจัยของ VanDusseldorp A. และคณะ ในปี 2018 พบว่าปริมาณ BCAAs ที่แนะนำต่อวัน สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายแบบแรงต้าน เช่น การยกเวท คือ 0.22 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (เช่น ถ้าน้ำหนักตัว 55 กิโลกรัมควรรับประทาน BCAAs เท่ากับ 12 กรัมต่อวัน) โดยแนะนำให้รับประทานร่วมกับโปรตีนในปริมาณ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม[7] อย่างไรก็ตามปริมาณที่แนะนำต่อวัน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน เนื่องจากมีปัจจัยด้านอายุ เพศ และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท BCAAs อย่างเดียว อาจทำให้ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ หากร่างกายไม่ได้รับปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นตัวอื่น ๆ อย่างเพียงพอ ดังนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้ร่างกายสามารถนำ BCAAs ไปใช้งานได้อย่างเต็มที่

หากผู้อ่านต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องการกับลดน้ำหนัก สามารถทักมาพูดคุยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Line Official: @Millionlab ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด  ได้รับมาตรฐาน GMP CODEX จากบริษัท URS ประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมจาก ASEAN BUSINESS AWARD ประเทศสิงคโปร์ และคิดค้นสูตรโดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สายตรงกว่า 10 ปี


References

  1. Bifari F, Nisoli E. Branched-chain amino acids differently modulate catabolic and anabolic states in mammals: a pharmacological point of view. Br J Pharmacol. 2017;174(11):1366-1377.
  2. Holeček M. Branched-chain amino acids in health and disease: metabolism, alterations in blood plasma, and as supplements. Nutr Metab (Lond). 2018;15:33. Published 2018 May 3.
  3. Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 1999;15(6):412-426.
  4. Graul AI, Stringer M, Sorbera L. Cachexia. Drugs Today (Barc). 2016;52(9):519-529.
  5. Ra SG, Miyazaki T, Kojima R, et al. Effect of BCAA supplement timing on exercise-induced muscle soreness and damage: a pilot placebo-controlled double-blind study. J Sports Med Phys Fitness. 2018;58(11):1582-1591.
  6. AbuMoh’d MF, Matalqah L, Al-Abdulla Z. Effects of Oral Branched-Chain Amino Acids (BCAAs) Intake on Muscular and Central Fatigue During an Incremental Exercise. J Hum Kinet. 2020;72:69-78. Published 2020 Mar 31.
  7. VanDusseldorp TA, Escobar KA, Johnson KE, et al. Effect of Branched-Chain Amino Acid Supplementation on Recovery Following Acute Eccentric Exercise. Nutrients. 2018;10(10):1389. Published 2018 Oct 1.