การจดทะเบียน สคบ.  (รับจดทะเบียน สคบ.) ประหยัดเวลาผู้ประกอบการ ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะดำเนินการไม่นาน ติดต่อเราเลย!

E-commerce หรือการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันและถือว่าเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำและตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้อีกหนึ่งข้อดีของ E-commerce คือสามารถขยายตลาดไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

( การจดทะเบียน สคบ. )

ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ นอกจากจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำ

การตลาดแบบตรงและวางหลักประกันกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) /จดทะเบียนกับสคบ. เนื่องจากการขายสินค้าออนไลน์ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง และต้องจดทะเบียนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ.

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (จดทะเบียนสคบ.)

นิยามการตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง หมายถึงการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอ ขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย ตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรงนั้นปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีการตรวจสอบเข้มขึ้นโดยเฉพาะผู้ค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ ในกรณีบุคคลธรรมดาที่มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท หรือในกรณีเป็นนิติบุคคลถึงแม้ยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านก็ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการปรับเพิ่มอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน เหตุผลที่ สคบ. บังคับให้จดทะเบียนเนื่องจากป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ในการยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสคบ. (ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง/จดทะเบียนกับสคบ.)

ลักษณะการขายที่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง

  • มีเว็บไซต์ขายสินค้า ซึ่งสินค้านั้นอาจจะเป็นสินค้าของเจ้าของเว็บไซต์เอง หรือขายสินค้าของบุคคลอื่นผ่านเว็บไซต์
  • ขายผ่านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม และมีการให้สั่งซื้อสินค้าผ่านรายการ โดยโทรศัพท์เข้าไปสั่งซื้อ
  • ขายของออนไลน์ ทั้งที่ขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

ธุรกิจรูปแบบการขายสินค้าและบริการที่ยกเว้นไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง โดยธุรกิจดังกล่าวประกอบไปด้วย

  • ผู้ที่ขายสินค้าและบริการบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1 ล้าน 8 แสนบาทต่อปี
  • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การขายสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  • การขายสินค้าและบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

การวางหลักประกันในการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ.

วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสคบ.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. ยื่นคำขอรายใหม่

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท

1.2 กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้าพันบาท

  1. ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ.แล้ว

2.1 กรณีมีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี

– ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกัน เป็นเงินจำนวนห้าพันบาท

– ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้าพันบาท

2.2 กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนห้าหมื่นบาท

2.3 กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน

หนึ่งแสนบาท

2.4 กรณีมีรายได้เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองแสนบาท

MILLION LAB 

PHR MILLION LAB Co., Ltd บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด
เป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และ สกินแคร์แบบครบวงจร
ดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่อยากสร้างแบรนด์
ที่นี่เราพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร นักพัฒนาสินค้า นักออกแบบ และนักการตลาด
ที่พร้อมจะช่วยนำพาแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เราพร้อมผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เพื่อสุขภาพ เพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือ สกินแคร์ เซรั่ม ครีม แชมพู รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลในงบประมาณลงทุนเริ่มต้นที่คุณเอื้อมถึงอย่างแน่นอน

ที่ PHR Million Lab เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุดเสมอมา เราพร้อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราได้รับรางวัล Best Seller ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และ Market Place หลากหลายช่องทาง รวมถึงได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลสินค้ายอดเยี่ยม จากสถาบันระดับประเทศและนิตยสารในระดับประเทศอีกมากมาย

โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GHPs  มาตรฐาน HACCP จาก United Registrar of Systems (URS) ประเทศอังกฤษ และมาตรฐานฮาลาล (HALAL) อีกด้วย

PHR Million Lab เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในกลุ่ม Corporate Social Responsibility จาก ASEAN BUSINESS AWARD ประเทศสิงคโปร์  ในปี 2018
ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย และความใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างแน่นอน