PHR Millionlab รับจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประหยัดเวลาผู้ประกอบการ ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะดำเนินการไม่นาน ติดต่อเราเลย!

หลังจากขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนาสูตรจนได้สูตรที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการดำเนินการเพื่อขอการรับรองจากสำนักกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ “อย.” นั่นเองค่ะ อย.จะทำการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆถูกต้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานของอาหารและยาหรือไม่

การยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ยื่นและพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบ สบ.5 และ แบบ สบ.3

 1. สบ.5 ใช้สำหรับยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทาง อย. อนุญาตให้ใช้ได้ อย่างเช่น กลุ่มวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสารที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเนื่องจากเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองจากทาง อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน

การจดแจ้ง สบ.5 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ และวัตถุเจือปนอาหาร จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องขอจดแจ้งขอ สบ.5 โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี้
  1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  2. สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
  3. เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
 2. แบบ สบ.3 ใช้ยื่นคำขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญ ยังไม่ได้จดแจ้งกับทาง อย. มีขั้นตอนดำเนินการและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นานกว่าแบบ สบ.5 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอจดแจ้งเลข อย. ดังนี้
  1. ชื่อผลิตภัณฑ์
  2. สูตรที่จะยื่นขอจดแจ้งเลข อย.
  3. สำหรับผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

– กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องให้หนังสือรับรองบริษัท ฯ โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์รับรองสำเนา และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทุกหน้า พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

– กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

  1. เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
  2. ฉลาก
  3. ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง (ใช้ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ประมาน 60 วัน)

โดยปกติการขึ้นทะเบียน อย. ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากนัก แต่ด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะทั้งต้องศึกษาข้อกฎหมายต่างๆและความเสียเวลาในการติดตามผลและบ่อยครั้งที่ผู้ยื่นจะต้องแก้ไขเอกสารตามมาตรฐานของ อย. และยื่นใหม่วนไปวนมา ดังนั้นการยื่นขอจดแจ้งเลขอย. จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมากพอสมควรจึงจะทำให้การดำเนินการไม่ล่าช้า

( การยื่นขอจดทะเบียน )

MILLION LAB 

PHR MILLION LAB Co., Ltd บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด
เป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และ สกินแคร์แบบครบวงจร
ดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่อยากสร้างแบรนด์
ที่นี่เราพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร นักพัฒนาสินค้า นักออกแบบ และนักการตลาด
ที่พร้อมจะช่วยนำพาแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เราพร้อมผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เพื่อสุขภาพ เพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือ สกินแคร์ เซรั่ม ครีม แชมพู รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลในงบประมาณลงทุนเริ่มต้นที่คุณเอื้อมถึงอย่างแน่นอน

ที่ PHR Million Lab เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุดเสมอมา เราพร้อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราได้รับรางวัล Best Seller ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และ Market Place หลากหลายช่องทาง รวมถึงได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลสินค้ายอดเยี่ยม จากสถาบันระดับประเทศและนิตยสารในระดับประเทศอีกมากมาย

โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GHPs  มาตรฐาน HACCP จาก United Registrar of Systems (URS) ประเทศอังกฤษ และมาตรฐานฮาลาล (HALAL) อีกด้วย

PHR Million Lab เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในกลุ่ม Corporate Social Responsibility จาก ASEAN BUSINESS AWARD ประเทศสิงคโปร์  ในปี 2018
ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย และความใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างแน่นอน