PHR Millionlab รับจดทะเบียน สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง ประหยัดเวลาผู้ประกอบการ ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะดำเนินการไม่นาน ติดต่อเราเลย!

(การยื่นขอสถานที่นำเข้า)

ตามกฎหมายการจำหน่ายเครื่องสำอางจำเป็นจะต้องขอยื่นขออนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะแบ่งเป็นการยื่นขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการขออนุญาตด้านสถานที่ ในการยื่นขออนุญาตด้านสถานที่ทางอย.ได้กำหนดหลักไว้มากมาย อย่างเช่น ทำเลที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมโดยล้อมของสถานที่นั้น มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ถูกต้องตามมาตราฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล (Open ID) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ
 2. ยื่นขออนุมัติสถานที่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 20 วันทําการ
 3. ยื่นคําขอจดแจ้งเครื่องสําอาง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1-3 วันทําการ

เอกสารสำหรับขอสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอางโดยมีรายละเอียดเจ้าบ้าน กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่สำนักงาน อย.แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสาร
 5. ข้อมูลทั่วไป เช่น ที่ตั้ง ลักษณะของอาคาร ลักษณะพื้นที่ของอาคาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอาง
 6. แผนที่แสดงสถานที่ติดต่อและบริเวณใกล้เคียง
 7. แผนที่แสดงสถานที่นำเข้าและบริเวณใกล้เคียง
 8. แผนที่แสดงสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางและบริเวณใกล้เคียง

*ข้อ 6-8 ต้องยื่นแผนที่แสดงสถานที่ให้ครบตามที่ระบุข้างต้นให้ครบ ในกรณีที่สถานที่ทั้ง 3 ตั้งอยู่คนละตำแหน่งกัน

 1. แผนผังภายในของสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง (กรณีเป็นสถานที่นำเข้าแห่งใหม่หรือสถานที่เก็บรักษาแห่งใหม่) แสดงสัดส่วนและตำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บและอุปกรณ์ต่างๆ (ใช้สัดส่วนตามความเป็นจริง)
 2. สำเนาใบประกอบกิจการโรงงาน กรณีมีเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือคนงานตั้งแต่ 7 คน หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ (ถ้ามี)
 3. ภาพถ่ายตัวอาคารสถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บ และบริเวณโดยรอบตัวอาคาร
 4. รูปถ่ายป้าย “สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง” ติดบริเวณที่แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นชัดเจน

การขอยื่นอนุญาตสถานที่นำเข้าเครื่องสำอางเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนผู้ยื่นจึงจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานอื่นๆเพิ่มเติมอย่างละเอียด อย่างเช่น แนวทางการจัดทำแผนผังสถานที่นำเข้า แผนที่นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการวางแผนและต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้จัดทำ PHR Million Lab จึงมีบริการการยื่นขอสถานที่นำเข้าเครื่องสำอางเพื่อลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่เพื่อขออนุญาตสถานที่กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

MILLION LAB  ( การยื่นขอสถานที่นำเข้า )

PHR MILLION LAB Co., Ltd บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด
เป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และ สกินแคร์แบบครบวงจร
ดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่อยากสร้างแบรนด์
ที่นี่เราพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร นักพัฒนาสินค้า นักออกแบบ และนักการตลาด
ที่พร้อมจะช่วยนำพาแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เราพร้อมผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เพื่อสุขภาพ เพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือ สกินแคร์ เซรั่ม ครีม แชมพู รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลในงบประมาณลงทุนเริ่มต้นที่คุณเอื้อมถึงอย่างแน่นอน

ที่ PHR Million Lab เราใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุดเสมอมา เราพร้อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเราได้รับรางวัล Best Seller ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และ Market Place หลากหลายช่องทาง รวมถึงได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลสินค้ายอดเยี่ยม จากสถาบันระดับประเทศและนิตยสารในระดับประเทศอีกมากมาย

โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GHPs  มาตรฐาน HACCP จาก United Registrar of Systems (URS) ประเทศอังกฤษ และมาตรฐานฮาลาล (HALAL) อีกด้วย

PHR Million Lab เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในกลุ่ม Corporate Social Responsibility จาก ASEAN BUSINESS AWARD ประเทศสิงคโปร์  ในปี 2018
ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย และความใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างแน่นอน

มาตรฐานการผลิตระดับสากล 

โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA)
ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HACCP และ CODEX GHPs จาก United Registrar of Systems (URS)
จึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์