คำถามที่พบบ่อยในการผลิตอาหารเสริมกับบริษัท 

(คำถามที่พบบ่อยในการผลิตอาหารเสริม)

เรามาดูคำถามที่พบบ่อยในการรับผลิตอาหารเสริมของโรงงานของเรากันค่ะ

1. สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรสำเร็จจาก MillionLab ได้หรือไม่ ?

ตอบ ลูกค้าของ MillionLab สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ รวมทั้งขนาดบรรจุ และชนิด packaging ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้สูตรสำเร็จเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าเลือกกลุ่มของสารสกัดที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยทาง MillionLab จะให้ผู้เชียวชาญประเมินและทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของส่วนประกอบสารสกัดที่ลูกค้าเลือก รวมถึงทดสอบความคงตัวและความคงสภาพของภาชนบรรจุที่ลูกค้าเลือกใช้ว่าเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่แน่ใจในประสิทธิภาพการออกฤทธิ์หรือผลข้างเคียง สามารถให้ทาง MillionLab นำส่งตัวอย่างของสินค้าก่อนการผลิตจริง เพื่อทดสอบกับอาสาสมัครหรือนำส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้

2. หากมีสารสกัดที่น่าสนใจจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่

ตอบ ลูกค้าที่มีรายการสารสกัดหรือวิตามินที่สนใจ หากต้องการทราบว่านำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่ สามารถติดต่อหน่วยงานองค์การอาหารและยา ซึ่งจะระบุข้อกำหนดของสารสกัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชนิดและสายพันธ์ ส่วนที่ต้องใช้ และปริมาณที่บริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อวัน สำหรับลูกค้าของ MillionLab จะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามทาง MillionLab ได้โดยตรง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้ลูกค้าได้เลือกใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตได้

3. หากมีสารสกัดที่มีแหล่งเพาะปลูกหรือต้นกำเนิดในต่างประเทศจะสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่

ตอบ ทาง MillionLab มีฝ่ายนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา อินเดีย เกาหลี และอื่น ๆ โดยสามารถนำเข้าวัตถุดิบในระยะเวลาอันสั้นและค่าต้นทุนใช้จ่ายน้อย ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากต่างประเทศที่มีราคาถูกลงได้ ทั้งนี้ผู้เชียวชาญของเราจะช่วยประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพและราคาของวัตถุดิบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด

4. ควรใส่สารสกัดแต่ละชนิดในปริมาณเท่าใด

ตอบ ทาง MillionLab มีผู้เชียวชาญด้านโภชนาการอาหาร เวชศาสตร์ชะลอวัย และเภสัชกร ที่ช่วยวิเคราะห์และหาปริมาณที่เหมาะสมให้ส่วนประกอบแต่ละรายการเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้ข้อมูลจากวัตถุดิบที่เลือกใช้ ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการรับประทาน ขนาดและระยะเวลาที่การรับประทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจาก MillionLab จะนำส่งโภชนาการและสารสกัดที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5. สามารถเลือกสารสกัด Organic, Lactose Free, Sugar Free, Gluten Free ได้หรือไม่

ตอบ ลูกค้าสามารถแจ้งส่วนประกอบและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า คิดค้นสูตรตามความต้องการได้ ทั้งนี้ MillionLab จะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน หากต้องการส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อรับรองสินค้า เช่น Lactose free, Gluten free เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างมั่นใจว่ากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบเป็นไปตามข้อกำหนด

6. จะทราบได้อย่างไรว่าสูตรที่เลือกผลิตจะมีประสิทธิภาพจริง

ตอบ ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างสินค้า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ผลข้างเคียง ในอาสาสมัครก่อนการผลิตจริงได้ โดย MillionLab จะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน กรณีที่ต้องการส่งตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล เช่น NSF หรือห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศ ซึ่งเรามีทีมประสานงานที่จะช่วยให้ท่านสามารถลดระยะเวลาและความยุ่งยากต่าง ๆ นี้

7. เหตุใดปริมาณที่ใส่ได้ในผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ตอบ ในประเทศไทยสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา ซึ่งต้องผ่านข้อกำหนดของการพิจารณาส่วนประกอบด้านชนิดของสารสกัดที่อนุญาตให้ใช้ และปริมาณที่บริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อวัน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทำให้การผลิตสินค้ามีความแตกต่างกัน จึงอาจพบว่าในต่างประเทศมีพืชที่อนุญาตให้ใช้ที่มากกว่า หรือมีปริมาณที่บริโภคได้มากกว่า เป็นต้น

8. จะทราบได้อย่างไรว่าสารสกัดหรือส่วนประกอบที่เลือกใช้มีพิษต่อตับหรือไตหรือไม่

ตอบ สำหรับประเทศไทยและต่างประเทศ จะมีหน่วยงานที่ติดตามและประเมินความปลอดภัยของสินค้าภายหลังการวางจำหน่ายอยู่เสมอ ซึ่งทาง MiilionLab จะช่วยอำนวยความสะดวกท่าน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบส่วนประกอบและให้คำแนะนำกรณีที่มีสารหรือส่วนประกอบใดที่อาจะเกิดพิษต่อตับหรือไต

9. หากมีสินค้าเดิมอยู่แล้วจะสามารถพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้นได้หรือไม่

ตอบ ทาง MiilionLab มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมทั้งฝ่ายการตลาดที่เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน รวมถึงช่วยให้ท่านได้ทราบข้อดี จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลในการทำการตลาด ที่จะทำให้ท่านได้มีชุดข้อมูลที่จะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายช่องทางออนไลน์ จำหน่ายผ่านตัวแทน หรือวางขายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านขายยา

10. หากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มีไอเดียและเงินทุน สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้หรือไม่

ตอบ ทาง MiilionLab เป็น One Stop Service ช่วยลดความยุ่งยากของลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาสินค้า การทดสอบ การผลิต การออกแบบสินค้าและฉลาก การขึ้นทะเบียนสินค้า การบรรจุ และให้คำปรึกษาด้านการตลาด รวมถึงช่องทางวางจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นมือใหม่ที่อยากสร้างแบรนด์และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป

หากคุณสนใจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐาน  HACCP และมาตฐาน CODEX GHPs  จากบริษัท URS ประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมจาก ASEAN BUSINESS AWARD ประเทศสิงคโปร์ และคิดค้นสูตรโดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สายตรงกว่า 10 ปี  สามารถคลิกที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

คำถามที่พบบ่อยในการผลิตอาหารเสริม

CONTACT US

บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 8/121 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขต คันนายาว กทม. 10230

โรงงาน : 4/1, 4/3 หมู่ 3 คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
เบอร์โทร(ออฟฟิศ) โทร 02-117-4825
สายด่วน(ฝ่ายขาย) โทร 062-782-9544


    [cta_recaptcha* cta_recaptcha]